Z6_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20F0
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20F1
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20V6

ZNO e-Verwijzen

Volgens het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, werden in 2012 189 per 1.000 ingeschreven patiënten verwezen naar een medisch specialist. Met ruim 626.000 inwoners betekent dat voor Twente respectievelijk 118.341 verwijzingen naar een medisch specialist. Aan bijna al deze contacten gaat een verwijzing door een huisarts vooraf.

De informatiesystemen van de huisartsen beschikken meestal over een functionaliteit waarmee zij een verwijsbrief op kunnen stellen. Deze verwijsbrief wordt afgedrukt en meegegeven aan de patiënt. Deze maakt vervolgens zelf een afspraak met de specialist, die dan pas bij het eerste bezoek de informatie over een patiënt krijgt. Als de specialist behoefte heeft aan aanvullende informatie, moet die eerst verkregen worden alvorens de behandeling kan starten. De van de huisarts verkregen informatie moet handmatig in het systeem van de specialist ingevoerd worden. Of en hoe de huisarts vervolgens de informatie van de specialist terugkrijgt is niet vastgelegd.

Dit proces kost veel tijd, vraagt veel administratieve handelingen, kan leiden tot fouten vanwege onvoldoende of onjuiste informatie en dubbele onderzoeken omdat eerder verkregen meetwaarden niet bekend zijn.

 

Dienst ZNO e-Verwijzen

 

 

Met ZNO e-Verwijzen wordt het verwijsproces van huisarts naar ziekenhuis of GGZ-instelling elektronisch ondersteund. In eerste instantie gaat het om de verwijzingen van huisarts naar ziekenhuis of GGZ-instelling, maar het systeem wordt zodanig ingericht dat het in een volgende fase voor alle verwijzingen ingezet kan worden. Op dit moment kan de huisarts in de regio verwijzen naar het Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, Mediant, Dimence, Mindfit, Tactus, PsyQ en NOVO Zorg.

De aangesloten instellingen zijn opgenomen in de ZorgAanbiedersGids (de ZAG). Hierin zijn kenmerken opgenomen over het behandelaanbod, specifieke informatie over een instelling, behandelaar en of zorgpad kan worden toegevoegd. Hierdoor is het zorgaanbod voorafgaand aan de verwijzing eenvoudig voor de huisarts en de patiënt in te zien.

 

ZNO e-Verwijzen voor de huisarts

Op verzoek van IZIT hebben de grootste leveranciers van huisartsinformatiesystemen in de regio een ZorgPortaalknop in hun systeem gebouwd, waardoor huisartsen rechtstreeks naar de diensten van ZorgNetOost kunnen, zonder opnieuw in te moeten loggen en met medeneming van de relevante patiëntinformatie. 

Als de huisarts op het ZorgPortaal kiest voor de dienst ZNO  e-Verwijzen, wordt er een zorgaanbiedersgids geopend waar de huisarts een keuze kan maken naar welke poli van welke instelling hij wil verwijzen. Bij de digitale verwijzing kan worden aangeven welke informatie uit het eigen HIS automatisch meegenomen moet worden. Als basis voor ZNO e-Verwijzen wordt gebruik gemaakt van de laatste NHG-standaard (HASP-richtlijn). Tevens krijgt de huisarts de opgestelde verwijsbrief automatisch terug in het eigen HIS. 

 

Benieuwd naar hoe het er uit ziet? Bekijk hier de presentatie van ZNO e-Verwijzen.

 

 

Ontwikkeling ZNO e-Verwijzen

Sinds april 2011 is het mogelijk om elektronisch te verwijzen via de dienst ZNO e-Verwijzen op het ZorgPortaal van ZorgNetOost. Wat begon als een kleine pilot heeft is doorgegroeid naar een aansluitingspercentage van ruim 95% van alle huisartspraktijken in de regio. Dat de aangesloten praktijken steeds meer gebruik maken van de dienst, blijkt uit het feit dat elk jaar het aantal verwijzingen blijft toenemen.