Z6_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20R6
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20R7
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2073

ZNO e-Lab

Op dit moment wordt e-Lab aangeboden voor huisartspraktijken en medewerkers van Livio. Tevens zijn we bezig met de voorbereidingen om apothekers inzage te geven in de benodigde uitslagen. Daarnaast hebben andere laboratoria gevraagd om ook aangesloten te worden op e-Lab. Hiervoor zijn we de mogelijkheden aan het analyseren.

e-Lab voor huisartsen

Met e-Lab kunnen huisartsen elektronisch een laboratoriumonderzoek aanvragen bij Medlon en de uitslagen in zien van zowel eigen aanvragen van de huisarts als aanvragen van andere zorgverleners zoals specialisten.Na een succesvolle pilot, is e-Lab sinds 2011 operationeel. De dienst heeft de verwachte voordelen voor huisartsen, patiënten en Medlon opgeleverd en laat in 2012 en 2013 een stijging zien van het aantal gebruikers en het aantal aanvragen per gebruiker. In 2014 wordt hard gewerkt aan een verdere verbetering van de dienst.

e-Lab Care

Medewerkers van Livio kunnen gebruik maken van e-Lab Care. In het informatiesysteem is de ZorgPortaal-knop gerealiseerd waardoor er vanuit het systeem zonder opnieuw in te loggen toegang heeft tot het ZorgNetOost ZorgPortaal en de dienst e-Lab Care. Hier kunnen de uitslagen digitaal worden ingezien. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om laboratoriumonderzoeken aan te vragen.

 

Voordelen voor de aanvrager, de patiënt en het laboratorium

Het gebruik van e-Lab heeft zowel voor de aanvrager, de patiënt als voor het laboratorium voordelen. De aanvager kan kwaliteit en service bieden doordat hij of zij altijd op de hoogte is van de meest recente uitslagen van alle door Medlon uitgevoerd onderzoeken. Op deze manier kunnen behandelingen en onderzoeken beter op elkaar afgestemd worden. en wordt de kans op fouten of dubbele onderzoeken ten gevolge van onvoldoende informatie wordt daardoor verminderd.

Dit is natuurlijk ook in het belang van de patiënt. Bovendien hoeven patiënten hoeven door e-Lab na een telefonisch consult niet meer eerst langs de zorgverlener om het formulier voor laboratoriumonderzoek op te halen. Zodra de zorgverlener op verzenden klikt is de aanvraag bekend bij het laboratorium en kan de patiënt direct geprikt worden. Doordat het aanvraagformulier digitaal wordt ontvangen, is er geen onduidelijkheid over de aangevraagde onderzoeken.

Voor het laboratorium biedt e-Lab het voordeel dat zij de zorgverleners beter kunnen informeren en dat hun administratieve werkzaamheden verminderen, omdat zij de relevante patiëntgegevens en onderzoeksaanvragen direct in hun systeem ontvangen. 

 

Introductiefilmpje

Om een beeld te schetsen van de dienst e-Lab hebben we een kort introductiefilmpje opgenomen waarin de dienst kort wordt toegelicht.