Z6_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2GO2
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2GO3
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2G45

XDS

Diagnostiek wordt in toenemende mate ondersteund met beelden zoals de PET-CT en MRI-scans en radiologiebeelden. Vaak zien we dat vanwege de hoge kosten van de apparatuur, meerdere ziekenhuizen er gebruik van maken. Ook komt het voor dat patiënten op meer dan één plaats behandeld worden, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een academisch ziekenhuis of dat er meerdere zorgverleners bij een behandeling zijn betrokken. In al deze gevallen moeten de beelden en de bijbehorende verslagen op meer dan één plaats beschikbaar zijn. De ZNO XDS-infrastructuur maakt dit mogelijk. XDS staat voor Cross Document Sharing. Het is een software-systeem dat zorgverleners in staat stelt documenten (waaronder beelden en verslagen) met elkaar te delen.

 

Als patiënten daarvoor toestemming hebben gegeven, worden hun beelden en verslagen centraal opgeslagen. Zorgverleners die toegang tot die opslag hebben, kunnen vervolgens de documenten inzien en er zo nodig eigen informatie aan toevoegen. Dit biedt grote voordelen omdat zorgverleners beter en sneller met elkaar kunnen afstemmen over diagnose en behandeling, omdat onderzoeken niet dubbel gedaan hoeven te worden en de ‘geschiedenis’ van een patiënt en zijn behandeling op één plaats is vastgelegd. Op termijn kunnen de patiënten ook zelf toegang krijgen tot hun informatie en daarmee actief deelnemen aan hun eigen behandeling.

 

Binnen ZorgNetOost wordt XDS ook gebruikt voor het vastleggen van patiënttoestemming. Volgens de wet mogen zorgverleners in een aantal situaties pas informatie over een patiënt beschikbaar stellen als deze daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Die toestemming kan vastgelegd worden binnen de opslag van XDS, waardoor automatisch wordt geregeld of beelden en verslagen mogen worden opgeslagen. Inzage is alleen voorbehouden aan zorgverleners waarmee patiënten een behandelrelatie hebben. Alle acties op de XDS-infrastructuur worden geregistreerd.