Z6_GAC8H902K8I070AQHDS4IE2033
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20J2
Z7_GAC8H902K8I070AQHDS4IE20B4

ZNO Diensten

De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio Twente krijgt met ZorgNetOost gestalte. Via het ZorgPortaal van ZorgNetOost worden diensten aangeboden voor elektronische communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. Het toegankelijk maken van de diensten via één toegangspoort biedt zorgverleners meer gemak, omdat ze vanuit hun eigen informatiesysteem kunnen communiceren en relevante informatie mee kunnen sturen. Tussen de zorgverleners worden afspraken gemaakt over wie er toegang heeft tot deze diensten.

Onderstaande diensten zijn op dit moment actief of in een pilot fase. Klik op de diensten voor meer informatie.

 

ZNO e-Lab

ZNO e-Verwijzen

ZNO e-Overdacht

ZNO Veilige Mail

ZNO Berichtenverkeer

XDS

ZorgRingOost