Z6_GAC8H902K86JE0AEMN7HA010M0
Z7_GAC8H902K86JE0AEMN7HA010M1
Z7_GAC8H902K86JE0AEMN7HA010E6

Opt-in & LSP

Voor het beschikbaar stellen van medische informatie aan andere zorgverleners, moet de patiënt toestemming geven. Hiervoor bestaan twee beleidslijnen: de eerste lijn (opt-out geheten) gaat er vanuit dat de patiënt toestemming geeft, tenzij hij of zij bezwaar maakt; de tweede lijn (opt-in) zegt dat de patiënt eerst uitdrukkelijk toestemming moet geven voordat informatie beschikbaar mag worden gesteld. Bij de doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is besloten landelijk opt-in te gebruiken: informatie mag alleen beschikbaar worden gesteld na toestemming van de patiënt. 

 

Klankbordgroep Aansluiting en gebruik LSP

In mei 2012 is er een regionale werkgroep opt-in gestart om de gevolgen van de landelijke richtlijn omtrent opt-in in kaart te brengen en om de huisartsen en apothekers hierover te informeren en te ondersteunen in het vastleggen van deze toestemming. Deze werkgroep is overgegaan in klankbordgroep Aansluiting en gebruik LSP Twente. Naast IZIT bestaat deze uit huisartsen, apothekers, directeuren van de huisartsenposten en vertegenwoordiging van VZVZ. De klankbordgroep houdt zich bezig met de aansluitingen op het Landelijk Schakel Punt (LSP) en het vastleggen van patiënttoestemming.

 

Een belangrijk uitgangspunt van de klankbordgroep is dat in één keer toestemming wordt gevraagd voor alle informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, ongeacht de infrastructuur die daarvoor gebruikt wordt. Hiertoe is besloten omdat informatie-uitwisseling en privacy toch al een zeer complex verhaal is, en we de patiënt zoveel mogelijk duidelijkheid willen bieden. Op dit gedeelte van de website willen wij u informeren over deze toestemming voor de huisarts en apotheek.

 

Patienttoestemming huisarts en apotheek

De patiënt dient zelf expliciet toestemming  te geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw patiëntgegevens. De zorgverlener stelt de medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als de patiënt daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien van belang voor de zorgverlening van de patiënt. In het computersysteem van de huisarts en apotheker kan worden vastgelegd of deze toestemming is gegeven. Hiervoor kunnen registratieformulieren worden gebruikt. Op de pagina toolkit zorgverleners vindt u de regionale registratieformulieren en de informatiefolder.

 

Aansluiting op het LSP

Wilt u voor het eerst aansluiten op het LSP of bent u bezig met een heraansluiting op het LSP? Klik dan hier voor meer informatie en een handleiding om u verder op weg te helpen.

 

Meer informatie en toolkit zorgverleners

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de in het submenu. Bekijk bijvoorbeeld de informatiefilmpjes over opt-in of bezoek de pagina toolkit zorgverleners. Op deze pagina vindt u een overzicht van de communicatiemiddelen m.b.t. patienttoestemming en het LSP en hebben we tips verzameld om u als zorgverlener te ondersteunen in het ophalen en verwerken van opt-in registraties. Heeft u vragen over het LSP of patienttoestemming? Neem dan contact op met onze servicedesk.