Z6_GAC8H902K86JE0AEMN7HA01O97
Z7_GAC8H902K86JE0AEMN7HA01OP6
Z7_GAC8H902K86JE0AEMN7HA01O52

VZVZ vergoedingen

VZVZ vergoedingen

Voor u als zorgverlener kunt u aanspraak maken op verschillende LSP vergoedingen vanuit VZVZ. Er zijn hiervoor drie soorten vergoedingen:

1.Structurele vergoeding
Als u het LSP gebruikt, kunt u eens per jaar in aanmerking komen voor een vergoeding. U ontvangt deze tegemoetkoming in de gebruikskosten als u een bepaald percentage van de dossiers van uw patiënten heeft aangemeld bij het LSP (opt-in).

 

2. Opt-in vergoeding

Voor elk dossier dat u aanmeldt bij het LSP, krijgt u een vergoeding. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor het registreren van de toestemming van de patiënt. Als u opt-in percentage 35% of hoger is, dan komt u in aanmerking voor de verhoogde opt-in vergoeding.

3. UZI-vergoeding
Om het LSP te kunnen gebruiken heeft u UZI-middelen nodig, zoals een UZI-servercertificaat en een UZI-pas. De UZI-middelen die u bij het UZI-register moet bestellen om met het LSP te kunnen werken, komen in aanmerking voor een vergoeding.

 

Voor (apotheekhoudende) huisartsen die als gevolg van een nieuwe praktijkstart of praktjikovername kosten maken, komen in aanmerking voor een eenmalige aansluitvergoeding. Meer informatie over deze vergoedingen kunt u lezen op de website van VZVZ. Ga hiervoor naar www.vzvz.nl, klik op de juiste zorgaanbieder en klik dan op het tabje 'vergoedingen'.