Z6_GAC8H902KGPF80AIO3UUP22001
{}
Z7_N9K0IH80N80620AR3UV40H2021

Express Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over het beschikbaar stellen van uw patiëntgegevens.

Daarom hebben we op deze pagina de meest gestelde vragen opgesteld. In deze vragen vindt u informatie over algemene zaken omtrent dit thema, en het vastleggen van uw toestemming of bezwaar. Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons dan direct door op de onderstaande button te klikken.

Naar contact

Z7_GAC8H902KGPF80AIO3UUP220G6
Z7_GAC8H902KGPF80AIO3UUP220G5
 • Algemene vragen
  • Wat gebeurt er als ik toestemming geef voor het beschikbaar stellen van mijn gegevens?

   Als wordt vastgelegd dat u een zorgaanbieder toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van informatie, wordt regionaal geregistreerd dat er gegevens beschikbaar zijn die aan uw BSN (Burgerservicenummer) zijn gekoppeld. De inhoud van deze gegevens blijft bij de zorgaanbieder die deze gegevens van u heeft.

    

   Als een andere zorgverlener in het kader van uw behandeling behoefte heeft aan meer informatie, wordt ‘gevraagd’ aan het regionale systeem of er iets bekend is over iemand met het betreffende BSN. Is dit het geval omdat u toestemming hebt gegeven, dan kan de zorgverlener deze gegevens inzien.

    

   Heeft u bezwaar vastgelegd, dan kan de zorgverlener dit zien en weet hij of zij dat er geen informatie beschikbaar wordt gesteld.

    

   Heeft u niets vastgelegd, dan ziet de zorgverlener niets en wordt u mogelijk gevraagd of u alsnog toestemming of bezwaar wilt vastleggen.

   Het regionale systeem dat gebruikt wordt, heet XDS en wordt zowel nationaal als internationaal binnen de gezondheidszorg gebruikt.

  • Wat is het verschil tussen een zorgaanbieder en een zorgverlener?

   Een zorgaanbieder is een rechtspersoon, zoals een instelling, huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Een zorgverlener is een persoon die werkt bij de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de huisarts en de assistente of verpleegkundigen en specialisten.

    

   Bij ZorgNetOost zijn alleen zorgaanbieders (dus instanties) aangesloten, geen individuen. 

  • Hoe veilig is de uitwisseling van patiëntgegevens via ZorgNetOost?

   De zorgaanbieders die binnen ZorgNetOost patiëntgegevens uitwisselen, zijn wettelijk verplicht dit veilig te laten verlopen. Onder veilig verstaan wij: inzien van de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek door de juiste persoon.

    

   Veiligheid is deels technisch te regelen: onze machines en systemen voldoen aan de eisen (in de zorg conform NEN-norm 7510). Veiligheid is daarnaast afhankelijk van het handelen van mensen. Regionale zorgaanbieders hebben een Convenant Uitwisseling patiëntgegevens opgesteld, waarin ze beschrijven hoe zorgaanbieders en zorgverleners moeten omgaan met patiëntgegevens. Daarnaast heeft elke organisatie interne afspraken gemaakt. 

  • Ik heb al toestemming gegeven bij de huisarts, is dit niet hetzelfde?

   Dit is niet hetzelfde, want u verleent toestemming per zorgaanbieder. Met de toestemming die u uw huisarts gaf, kan uw huisarts bijvoorbeeld informatie over u beschikbaar stellen aan de huisartsenpost.

  • Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

   Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder of met ZorgNetOost via servicedesk@zorgnetoost.nl of telefonisch via 088-4357350.

 • Toestemming of bezwaar vastleggen
  • Hoe kan ik toestemming of bezwaar vastleggen?

   U kunt uw toestemming of bezwaar voor Medisch Spectrum Twente (MST) en/of Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) vastleggen op deze website. Hiervoor dient u in te loggen met DigiD. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan. Tevens is het mogelijk om uw toestemming ter plekke vast te leggen in MST en/of ZGT:

    

   - MST: U kunt uw toestemming of bezwaar vastleggen bij de receptionisten van het MST op de verschillende locaties (Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen en Losser).
   - ZGT: U kunt uw toestemming of bezwaar vastleggen op beide locaties (Hengelo en Almelo) bij de afdelingen Radiologie, Cardiologie, Longgeneeskunde, Urologie, Chirurgie, de receptie en bij de apotheek.

    

   Toestemming voor uw huisarts of apotheek kunt u ter plekke bij uw eigen zorgaanbieder vastleggen.

  • Hoe leg ik toestemming of bezwaar voor mijn kinderen vast?

   - Voor kinderen tot 12 jaar kan toestemming/bezwaar alleen door de ouder of voogd worden vastgelegd.

    

   - Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind de toestemming dienen vast te leggen.

    

   - Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zélf hun toestemming/bezwaar vastleggen. 

 • Toestemming
  • Hoe lang duurt het voordat mijn toestemming is verwerkt?

   Indien u uw toestemming heeft geregistreerd via deze website, wordt dit automatisch geregistreerd.

   U kunt altijd via deze website controleren of uw toestemming is verwerkt door in te loggen met uw DigiD.

  • Welke informatie over mij is beschikbaar?

   De informatie die beschikbaar kan worden gesteld, kan bestaan uit beelden die gemaakt zijn met een PET-, CT- of MRI-scanner, uitslagen van bloedonderzoeken, of medicatie-gegevens. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van welke medische gegevens met wie worden gedeeld.

    

   Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van u beschikbaar stelt aan een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is wie deze gegevens in gaat zien, moet u daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Een andere zorgverlener mag vervolgens alleen gegevens inzien als er sprake is van een behandelrelatie en het inzien van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener.

  • Kan ik zelf mijn gegevens ook inzien?

   Op dit moment kunt u als patiënt nog niet op afstand uw gegevens inzien. Dit wordt in de toekomst wel mogelijk. Indien u zich aanmeldt voor een notificatie per mail ontvangt u een bericht wanneer dit mogelijk wordt.

  • Kan ik mijn toestemming ook wijzigen?

   Ja, u kunt uw toestemming altijd wijzigen. Als u het nu wilt wijzigen kunt u dit via deze website wijzigen (klik hier om direct naar de inlogpagina te gaan) of door dit persoonlijk te laten wijzigen in de ziekenhuizen MST en ZGT.

  • Wat gebeurt er met mijn oude informatie als ik mijn eerder gegeven toestemming weer intrek?

   Als u uw toestemming weer intrekt en uw bezwaar vastlegt, zijn al uw patiëntgegevens vanaf dat moment niet meer beschikbaar voor andere zorgaanbieders. Dat geldt ook voor eerder vastgelegde gegevens.

 • Bezwaar
This website uses cookies. Please see our cookie policy for more details.
Complementary Content