Z6_GAC8H902K8FL40AIAOA93L2G11
{}
Z7_GAC8H902K8FL40AIAOA93L2GH7

Toestemming

Als u behandeld wordt in het ziekenhuis wilt u graag de beste zorg ontvangen. Ook uw zorgverleners willen graag het beste voor u. In sommige gevallen lukt dit nog beter als zij onderling informatie over uw medische situatie kunnen delen. Dit mag echter alleen met úw toestemming. Een goede zaak, maar wel iets om over na te denken én over te beslissen!

Wat is belangrijk voor u om te weten?

Het leveren van de best mogelijke zorg voor u staat voorop. Met het delen van medische informatie willen zorgverleners en –aanbieders de zorg beter, sneller en veiliger maken. Het delen van uw gegevens gebeurt niet zomaar, hier zijn strikte voorwaarden aan gesteld.

'Corona-optin'

Op verzoek van de koepels van zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland en besluiten van de Minister van VWS over de zogenoemde ‘Corona opt-in’, heeft VZVZ de regiobegrenzing in het LSP tijdelijk uitgezet, zodat deze geen belemmering vormt voor het opvragen van uw gegevens als je u in het land behandeld zou worden. Zorgverleners op de huisartsenpost, coronapost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kunnen nu, in het kader van de Corona opt-in dus tijdelijk overal in Nederland de professionele samenvatting van het dossier van uw eigen huisarts raadplegen. Meer informatie vindt u hier over op de website www.inzageopdehap.nl/

Uitwisseling van informatie

Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien van belang voor uw zorgverlening. In het computersysteem van uw zorgverlener wordt vastgelegd of u toestemming heeft gegeven.

Welke informatie wordt uitgewisseld?

Toolkit voor zorgverleners

Om u als zorgverlener te helpen op het gebied van toestemming hebben wij een toolkit ontwikkeld met hierin meer informatie over toestemming vastleggen en tips over hoe u dit het beste aan kunt pakken.

Naar toolkit

Veelgestelde vragen

Het leveren van de best mogelijke zorg voor u staat voorop. Met het delen van medische informatie willen zorgverleners en –aanbieders de zorg beter, sneller en veiliger maken. Het delen van uw gegevens gebeurt niet zomaar, hier zijn strikte voorwaarden aan gesteld.

Lees hier de veelgestelde vragen

Toestemming vastleggen op MijnZorgNetOost

U kunt uw toestemming of bezwaar voor MST en/of ZGT direct vastleggen op deze website. Hiervoor dient u in te loggen met DigiD op MijnZorgNetOost. Tevens is het mogelijk om uw toestemming ter plekke vast te leggen in MST en/of ZGT. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.

Inloggen met DigiD

Toestemming voor huisarts en apotheek

U kunt uw toestemming of bezwaar vastleggen bij uw eigen huisarts en apotheek. Hiervoor kunt u het registratieformulier (zie hieronder) gebruiken. Maakt u gebruik van meerdere apotheken? Leg dan per apotheek toestemming of bezwaar vast.

Huisarts en apotheek | registratie formulier