Welkom op onze website!

Uw zorgaanbieders uit de regio Twente en Oost Achterhoek willen op een veilige en betrouwbare manier elektronisch met elkaar en met zorgvragers communiceren. Daarvoor moeten afspraken worden gemaakt, moeten systemen op elkaar aansluiten en is een infrastructuur nodig. ZorgNetOost vormt het samenwerkingsverband waarbinnen dat gerealiseerd wordt. Binnen ZorgNetOost wordt veel aandacht besteed aan beveiliging van informatie en bescherming van de privacy. De meeste zorgaanbieders in de regio maken deel uit van ZorgNetOost: huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, verpleeg- en thuiszorgorganisaties. Met deze website willen we u als patiënt zo goed mogelijk informeren over deze regionale communicatie tussen uw zorgverleners.

 

Meer weten over ZorgNetOost? Bekijk hiernaast ons introductiefilmpje.
 

 

 

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...
Vereniging RSO Nederland opgericht
Met groot genoegen laten wij u weten dat op 13 september jl. de Vereniging RSO Nederland is opgericht. Bij de oprichting hebben alle regionale samenwerkingsorganisaties hun stem uitgebracht voor de vorming van het bestuur. Er is een driekoppig bestuur gekozen, waarbinnen Renie Heerbaart het voorzitterschap bekleedt. Begin november volgt de officiële bekendmaking.

Direct naar